• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory
Dış Ticaret Pratik Bilgiler

Fasıl 15 - Gtip No 15 Sorgulama

Etiketler: fasıl 15,gtip no 15 , gtip no 1501,gtip no 1502,gtip no 1504
FASIL 15 - GTİP NO 15

Gtip No 1501.10- Eritilmiş domuz yağı (Lard) :
Gtip No 1501.10.10.10.00- - - Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar
Gtip No 1501.10.10.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1501.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1501.20- Diğer domuz yağı :
Gtip No 1501.20.10.10.00- - - Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar
Gtip No 1501.20.10.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1501.20.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1501.90.00.00.00- Diğerleri
Gtip No 1502.10- Sıvı donyağı :
Gtip No 1502.10.10.10.00- - - Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar
Gtip No 1502.10.10.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1502.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1502.90- Diğerleri :
Gtip No 1502.90.10.10.00- - - Kemik yağı ; artıklardan elde edilen yağlar
Gtip No 1502.90.10.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1502.90.90.00.11- - - Sığır yağları
Gtip No 1502.90.90.00.12- - - Koyun ve keçi yağları
Gtip No 1503.00Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) :
Gtip No 1503.00.11.10.00- - - Lard stearini
Gtip No 1503.00.11.20.00- - - Oleostearin
Gtip No 1503.00.19.10.00- - - Lard stearini
Gtip No 1503.00.19.20.00- - - Oleostearin
Gtip No 1503.00.30.00.00- Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1503.00.90.10.00- - Sıvı lard
Gtip No 1503.00.90.90.00- - Diğerleri
Gtip No 1504.10- Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları :
Gtip No 1504.10.10.10.00- - - Tababette kullanılanlar
Gtip No 1504.10.10.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1504.10.91.00.00- - - Tütün balıklarından olanlar
Gtip No 1504.10.99.10.00- - - - Tababette kullanılanlar
Gtip No 1504.10.99.90.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1504.20- Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (karaci ğerlerin sıvı yağları hariç) :
Gtip No 1504.20.10.00.00- - Katı fraksiyonlar
Gtip No 1504.20.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1504.30- Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları :
Gtip No 1504.30.10.00.00- - Katı fraksiyonlar
Gtip No 1504.30.90.00.11- - - Balina yağı
Gtip No 1504.30.90.00.19- - - Diğerleri
Gtip No 1505.00Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil) :
Gtip No 1505.00.10.00.00- Ham yapağı yağı
Gtip No 1505.00.90.00.11- - Lanolin
Gtip No 1505.00.90.00.19- - Diğerleri
Gtip No 1506.00Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
Gtip No 1506.00.00.00.11- At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil)
Gtip No 1506.00.00.00.12- Paça yağları
Gtip No 1506.00.00.00.13- Sıvı kemik yağı
Gtip No 1506.00.00.00.19- Diğerleri
Gtip No 1507.10- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın) :
Gtip No 1507.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1507.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1507.90- Diğerleri :
Gtip No 1507.90.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1507.90.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1508.10- Ham yağ :
Gtip No 1508.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1508.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1508.90- Diğerleri :
Gtip No 1508.90.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1508.90.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1509.10- Saf zeytinyağı :
Gtip No 1509.10.10.00.00- - Lampant zeytinyağı
Gtip No 1509.10.90.00.11- - - Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.10.90.00.12- - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.10.90.00.13- - - Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.10.90.00.14- - - Diğerleri
Gtip No 1509.90- Diğerleri
Gtip No 1509.90.00.00.14- - Net ağırlığı 1 kg.'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.90.00.00.15- - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.90.00.00.16- - Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1509.90.00.00.18- - Diğerleri
Gtip No 1510.00Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil) :
Gtip No 1510.00.10.00.00- Ham yağ
Gtip No 1510.00.90.00.11- - Prina yağı
Gtip No 1510.00.90.00.19- - Diğerleri
Gtip No 1511.10- Ham yağ :
Gtip No 1511.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1511.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1511.90- Diğerleri :
Gtip No 1511.90.11.00.11- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1511.90.11.00.19- - - - Diğerleri
Gtip No 1511.90.19.00.11- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1511.90.19.00.21- - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
Gtip No 1511.90.19.00.29- - - - - Diğerleri
Gtip No 1511.90.91.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1511.90.99.00.11- - - - Süper olein
Gtip No 1511.90.99.00.19- - - - Diğerleri
Gtip No 1512.11- - Ham yağlar :
Gtip No 1512.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1512.11.91.00.00- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
Gtip No 1512.11.99.00.00- - - - Aspir yağı
Gtip No 1512.19- - Diğerleri :
Gtip No 1512.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1512.19.90.00.11- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
Gtip No 1512.19.90.00.19- - - - Aspir yağı
Gtip No 1512.21- - Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın) :
Gtip No 1512.21.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1512.21.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1512.29- - Diğerleri :
Gtip No 1512.29.10.00.00- - -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1512.29.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1513.11- - Ham yağ :
Gtip No 1513.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1513.11.91.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.11.99.00.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1513.19- - Diğerleri :
Gtip No 1513.19.11.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.19.19.00.11- - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
Gtip No 1513.19.19.00.19- - - - - Diğerleri
Gtip No 1513.19.30.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1513.19.91.00.00- - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.19.99.00.11- - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
Gtip No 1513.19.99.00.19- - - - - - Diğerleri
Gtip No 1513.21- - Ham yağlar :
Gtip No 1513.21.10.00.11- - - - Palm çekirdeği yağı
Gtip No 1513.21.10.00.19- - - - Babassu yağı
Gtip No 1513.21.30.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.21.90.00.11- - - - - Palm çekirdeği yağı
Gtip No 1513.21.90.00.12- - - - - Babassu yağı
Gtip No 1513.29- - Diğerleri :
Gtip No 1513.29.11.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.29.19.00.11- - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
Gtip No 1513.29.19.00.19- - - - - - Diğerleri
Gtip No 1513.29.19.00.29- - - - - Diğerleri
Gtip No 1513.29.30.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) :
Gtip No 1513.29.50.00.00- - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
Gtip No 1513.29.90.00.11- - - - - - Palm çekirdeği yağı
Gtip No 1513.29.90.00.19- - - - - - Babassu yağı
Gtip No 1514.11- - Ham yağlar :
Gtip No 1514.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1514.11.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1514.19- - Diğerleri :
Gtip No 1514.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1514.19.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1514.91- - Ham yağlar :
Gtip No 1514.91.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1514.91.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1514.99- - Diğerleri :
Gtip No 1514.99.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1514.99.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.11- - Ham yağ :
Gtip No 1515.11.00.10.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.11.00.90.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.19- - Diğerleri :
Gtip No 1515.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.19.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.21- - Ham yağ :
Gtip No 1515.21.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.21.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.29- - Diğerleri :
Gtip No 1515.29.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.29.90.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.30- Hint yağı ve fraksiyonları :
Gtip No 1515.30.10.00.00- - Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar
Gtip No 1515.30.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1515.50- Susam yağı ve fraksiyonları :
Gtip No 1515.50.11.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.50.19.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.50.91.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.50.99.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1515.90- Diğerleri :
Gtip No 1515.90.11.11.00- - - - Ham yağ
Gtip No 1515.90.11.19.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1515.90.11.90.00- - - Çin ağacı yağı ;outikika yağı ; mersin ağacı mumu ve japon mumu ; bunların fraksiyonları
Gtip No 1515.90.21.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.90.29.00.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1515.90.31.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.90.39.00.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1515.90.40.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.90.51.00.00- - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1515.90.59.00.00- - - - - Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar ; akışkan
Gtip No 1515.90.60.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
Gtip No 1515.90.91.00.00- - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
Gtip No 1515.90.99.00.00- - - - - Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar ; akışkan
Gtip No 1516.10- Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları :
Gtip No 1516.10.10.00.11- - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
Gtip No 1516.10.10.00.12- - - Domuz yağından elde edilenler
Gtip No 1516.10.10.00.19- - - Diğerleri
Gtip No 1516.10.90.10.00- - - Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı
Gtip No 1516.10.90.90.11- - - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
Gtip No 1516.10.90.90.12- - - - Domuz yağından elde edilenler
Gtip No 1516.10.90.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No 1516.20- Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları :
Gtip No 1516.20.10.00.00- - Hidrojene hint yağı (opalwax)
Gtip No 1516.20.91.00.11- - - - Pamuk yağı
Gtip No 1516.20.91.00.12- - - - Soya yağı
Gtip No 1516.20.91.00.13- - - - Yerfıstığı yağı
Gtip No 1516.20.91.00.14- - - - Zeytinyağı
Gtip No 1516.20.91.00.15- - - - Palm yağı
Gtip No 1516.20.91.00.16- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
Gtip No 1516.20.91.00.17- - - - Hindistan cevizi (kopra) yağı
Gtip No 1516.20.91.00.18- - - - Rep yağı
Gtip No 1516.20.91.00.21- - - - Kolza yağı
Gtip No 1516.20.91.00.22- - - - Hardal yağı
Gtip No 1516.20.91.00.23- - - - Keten tohumu yağı
Gtip No 1516.20.91.00.24- - - - Mısır yağı
Gtip No 1516.20.91.00.25- - - - Hint yağı
Gtip No 1516.20.91.00.26- - - - Susam yağı
Gtip No 1516.20.91.00.27- - - - Babassu yağı
Gtip No 1516.20.91.00.28- - - - Palm çekirdeği yağı
Gtip No 1516.20.91.00.29- - - - Diğerleri
Gtip No 1516.20.95.00.11- - - - - Kolza yağı
Gtip No 1516.20.95.00.12- - - - - Keten tohumu yağı
Gtip No 1516.20.95.00.13- - - - - Rep tohumu yağı
Gtip No 1516.20.95.00.14- - - - - Ayçiçeği tohumu yağı
Gtip No 1516.20.95.00.15- - - - - Babassu yağları
Gtip No 1516.20.95.00.19- - - - - Diğerleri
Gtip No 1516.20.96.00.11- - - - - - Yerfıstığı yağı
Gtip No 1516.20.96.00.12- - - - - - Pamuk tohumu yağı
Gtip No 1516.20.96.00.13- - - - - - Soya yağı
Gtip No 1516.20.96.00.14- - - - - - Ayçiçeği tohumu yağı
Gtip No 1516.20.96.00.19- - - - - - Diğerleri
Gtip No 1516.20.98.00.11- - - - - - Zeytinyağı
Gtip No 1516.20.98.00.12- - - - - - Palm yağı
Gtip No 1516.20.98.00.13- - - - - - Palm çekirdeği yağı
Gtip No 1516.20.98.00.14- - - - - - Hardal yağı
Gtip No 1516.20.98.00.15- - - - - - Mısır yağı
Gtip No 1516.20.98.00.16- - - - - - Hint yağı
Gtip No 1516.20.98.00.17- - - - - - Susam yağı
Gtip No 1516.20.98.00.18- - - - - - Hindistan cevizi yağı
Gtip No 1516.20.98.00.21- - - - - - Rep yağı
Gtip No 1516.20.98.00.29- - - - - - Diğerleri
Gtip No 1517.10- Margarin (sıvı margarin hariç) :
Gtip No 1517.10.10.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 'u geçen fakat % 15'i geçmeyenler
Gtip No 1517.10.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1517.90- Diğerleri :
Gtip No 1517.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10'u geçen fakat % 15 'i geçmeyenler
Gtip No 1517.90.91.00.00- - - Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)
Gtip No 1517.90.93.00.00- - - Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
Gtip No 1517.90.99.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1518.00Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
Gtip No 1518.00.10.00.00- Linoksin
Gtip No 1518.00.31.00.00- - Ham olanlar
Gtip No 1518.00.39.00.00- - Diğerleri
Gtip No 1518.00.91.00.00- - Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç
Gtip No 1518.00.95.10.00- - - - Sanayide kullanılan sıvı yağlar
Gtip No 1518.00.95.90.00- - - - Diğerleri
Gtip No 1518.00.99.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1520.00Ham gliserol ; gliserollü sular ve gliserollü lesivler :
Gtip No 1520.00.00.10.00- Ham gliserol
Gtip No 1520.00.00.90.00- Diğerleri
Gtip No 1521.10- Bitkisel mumlar
Gtip No 1521.10.00.10.00- - Ham bitkisel mumlar
Gtip No 1521.10.00.90.00- - Diğerleri
Gtip No 1521.90- Diğerleri :
Gtip No 1521.90.10.00.00- - İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)
Gtip No 1521.90.91.00.11- - - - Balmumu
Gtip No 1521.90.91.00.19- - - - Diğer böcek mumları
Gtip No 1521.90.99.00.11- - - - Balmumu
Gtip No 1521.90.99.00.19- - - - Diğer böcek mumları
Gtip No 1522.00Degra ;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar :
Gtip No 1522.00.10.00.00- Degra
Gtip No 1522.00.31.00.00- - - Sabun ham maddeleri
Gtip No 1522.00.39.00.00- - - Diğerleri
Gtip No 1522.00.91.00.00- - - Yağ tortuları ve posaları ; sabun hammaddeleri
Gtip No 1522.00.99.00.00- - - Diğerleri


Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence