• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Fasıl 54 - Gtip No 54 Sorgulama

G.T.İ.P Sorgulama -  Fasıl 54 Nedir?

Gtip No54.01Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
Gtip No54.02Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
Gtip No54.03Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil) :
Gtip No54.04Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik maddelerden) :
Gtip No54.06Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
Gtip No54.07Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) :
Gtip No54.08Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) :
Gtip No5401.10- Sentetik filamentlerden olanlar :
Gtip No5401.10.12.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5401.10.12.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
Gtip No5401.10.14.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5401.10.14.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
Gtip No5401.10.16.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5401.10.16.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
Gtip No5401.10.18.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5401.10.18.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
Gtip No5401.10.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
Gtip No5401.20- Suni filamentlerden olanlar :
Gtip No5401.20.10.10.11- - - - Viskoz ipeği ipliği
Gtip No5401.20.10.10.12- - - - Asetat ipeği ipliği
Gtip No5401.20.10.10.13- - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
Gtip No5401.20.10.10.19- - - - Suni filamentlerden diğer iplikler
Gtip No5401.20.10.20.11- - - - Viskoz ipeği ipliği
Gtip No5401.20.10.20.12- - - - Asetat ipeği ipliği
Gtip No5401.20.10.20.13- - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
Gtip No5401.20.10.20.19- - - - Suni filamentlerden diğer iplikler
Gtip No5401.20.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
Gtip No5402.11- - Aramidlerden olanlar :
Gtip No5402.11.00.10.00- - - 67 desiteksi geçmeyenler
Gtip No5402.11.00.21.00- - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
Gtip No5402.11.00.29.00- - - - Diğerleri
Gtip No5402.19- - Diğerleri :
Gtip No5402.19.00.10.00- - - 67 desiteksi geçmeyenler
Gtip No5402.19.00.21.00- - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
Gtip No5402.19.00.29.11- - - - - 660 desitekse (dahil) kadar olanlar
Gtip No5402.19.00.29.12- - - - - 660 desiteksten yukarı olanlar
Gtip No5402.20- Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler :
Gtip No5402.20.00.10.00- - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5402.20.00.21.00- - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
Gtip No5402.20.00.29.11- - - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
Gtip No5402.20.00.29.12- - - - 660 Desiteksten yukarı olanlar
Gtip No5402.31- - Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) :
Gtip No5402.31.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.31.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.32.00.00.00- - Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
Gtip No5402.33- - Poliesterlerden :
Gtip No5402.33.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.33.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.34- - Polipropilenden :
Gtip No5402.34.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.34.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.39- - Diğerleri :
Gtip No5402.39.00.10.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.39.00.10.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.39.00.10.19- - - - Diğerleri
Gtip No5402.39.00.20.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.39.00.20.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.39.00.20.19- - - - Diğerleri
Gtip No5402.44- - Elastomerlerden :
Gtip No5402.44.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.44.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.45- - Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden :
Gtip No5402.45.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.45.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.46- - Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli) :
Gtip No5402.46.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.46.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.47- - Diğerleri, poliesterlerden :
Gtip No5402.47.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.47.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.48- - Diğerleri, polipropilenden :
Gtip No5402.48.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.48.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.49- - Diğerleri :
Gtip No5402.49.00.10.11- - - - Politetraflor etilenden olanlar
Gtip No5402.49.00.10.12- - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
Gtip No5402.49.00.10.13- - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
Gtip No5402.49.00.10.14- - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
Gtip No5402.49.00.10.15- - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az deevamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
Gtip No5402.49.00.10.16- - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
Gtip No5402.49.00.10.17- - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
Gtip No5402.49.00.10.19- - - - Diğerleri
Gtip No5402.49.00.20.11- - - - Politetraflor etilenden olanlar
Gtip No5402.49.00.20.12- - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
Gtip No5402.49.00.20.13- - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
Gtip No5402.49.00.20.14- - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
Gtip No5402.49.00.20.15- - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
Gtip No5402.49.00.20.16- - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
Gtip No5402.49.00.20.17- - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
Gtip No5402.49.00.20.19- - - - Diğerleri
Gtip No5402.51- - Naylondan veya diğer poliamidlerden :
Gtip No5402.51.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.51.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.52- - Poliesterlerden :
Gtip No5402.52.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.52.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.59- - Diğerleri :
Gtip No5402.59.10.10.00- - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.59.10.20.00- - - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.59.90.10.11- - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.59.90.10.12- - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.59.90.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5402.59.90.20.11- - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.59.90.20.12- - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.59.90.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5402.61- - Naylondan veya diğer poliamidlerden :
Gtip No5402.61.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.61.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.62- - Poliesterlerden :
Gtip No5402.62.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.62.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.69- - Diğerleri :
Gtip No5402.69.10.10.00- - - - 6,7 Teksi geçmeyenler
Gtip No5402.69.10.20.00- - - - 6,7 Teksi geçenler
Gtip No5402.69.90.10.11- - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.69.90.10.12- - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.69.90.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5402.69.90.20.11- - - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.69.90.20.12- - - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
Gtip No5402.69.90.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.10- Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :
Gtip No5403.10.00.10.00- - 67 Desiteksi geçmeyenler
Gtip No5403.10.00.20.11- - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
Gtip No5403.10.00.20.12- - - 660 Desiteksten yukarı olanlar
Gtip No5403.31- - Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur bükülmüş) :
Gtip No5403.31.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.31.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.31.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.31.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.31.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.31.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.32- - Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş) :
Gtip No5403.32.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.32.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.32.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.32.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.32.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.32.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.33- - Selüloz asetattan :
Gtip No5403.33.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.33.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.33.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.33.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.33.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.33.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.39- - Diğerleri :
Gtip No5403.39.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.39.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.39.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.39.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.39.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.39.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.41- - Viskoz ipeğinden :
Gtip No5403.41.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.41.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.41.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.41.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.41.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.41.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.42- - Selüloz asetattan :
Gtip No5403.42.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.42.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.42.00.10.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.42.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.42.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.42.00.20.29- - - - Diğerleri
Gtip No5403.49- - Diğerleri :
Gtip No5403.49.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.49.00.10.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.49.00.10.21- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.49.00.10.29- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.49.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.49.00.20.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5403.49.00.20.21- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
Gtip No5403.49.00.20.29- - - - - Diğerleri
Gtip No5404.11.00.00.00- - Elastomerlerden
Gtip No5404.12.00.00.00- - Diğerleri, polipropilenden
Gtip No5404.19.00.00.00- - Diğerleri
Gtip No5404.90- Diğerleri
Gtip No5404.90.10.00.00- - Polipropilenden
Gtip No5404.90.90.00.00- - Diğerleri
Gtip No5405.00Suni monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görü nen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddeler den)
Gtip No5405.00.00.00.11- Monofilamentler
Gtip No5405.00.00.00.19- Diğerleri
Gtip No5406.00.00.10.00- Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
Gtip No5406.00.00.90.00- Diğerleri
Gtip No5407.10- Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat :
Gtip No5407.10.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.10.00.90.11- - - Paraşütlük mensucat
Gtip No5407.10.00.90.12- - - Çadırlık mensucat
Gtip No5407.10.00.90.19- - - Diğerleri
Gtip No5407.20- Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat :
Gtip No5407.20.11.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.20.11.90.00- - - - Diğerleri
Gtip No5407.20.19.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.20.19.90.00- - - - Diğerleri
Gtip No5407.20.90.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.20.90.90.00- - - Diğerleri
Gtip No5407.30- XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat
Gtip No5407.30.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.30.00.90.00- - Diğerleri
Gtip No5407.41- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5407.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.41.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.41.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.41.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.41.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.42- - Boyanmış :
Gtip No5407.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.42.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.42.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.42.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.42.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.43- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5407.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.43.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.43.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.43.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.43.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.44- - Baskılı :
Gtip No5407.44.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.44.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.44.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.44.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.51- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5407.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.51.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.51.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.51.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.51.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.52- - Boyanmış :
Gtip No5407.52.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.52.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.52.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.52.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.52.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.53- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5407.53.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.53.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.53.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.53.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.53.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.54- - Baskılı :
Gtip No5407.54.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.54.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.54.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.54.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.61- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester filamentleri içerenler :
Gtip No5407.61.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.61.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.61.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.61.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.61.10.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.61.30.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.61.30.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.61.30.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.61.30.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.61.30.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.61.50.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.61.50.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.61.50.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.61.50.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.61.50.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.61.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.61.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.61.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.61.90.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.69- - Diğerleri :
Gtip No5407.69.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.69.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.69.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.69.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.69.10.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.69.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.69.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.69.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.69.90.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5407.71- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5407.71.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.71.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.71.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.71.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.71.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.72- - Boyanmış :
Gtip No5407.72.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.72.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.72.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.72.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.72.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.73- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5407.73.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.73.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.73.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.73.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.73.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.74- - Baskılı :
Gtip No5407.74.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.74.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.74.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.74.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.81- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5407.81.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.81.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.81.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.81.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.81.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.82- - Boyanmış :
Gtip No5407.82.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.82.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.82.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.82.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.82.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.83- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5407.83.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.83.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.83.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.83.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.83.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.84- - Baskılı :
Gtip No5407.84.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.84.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.84.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.84.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.91- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5407.91.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.91.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.91.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.91.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.91.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.92- - Boyanmış :
Gtip No5407.92.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.92.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.92.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.92.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.92.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.93- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5407.93.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.93.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.93.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.93.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5407.93.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5407.94- - Baskılı :
Gtip No5407.94.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5407.94.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5407.94.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5407.94.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.10- Viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokun muş mensucat
Gtip No5408.10.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.10.00.90.11- - - Paraşütlük mensucat
Gtip No5408.10.00.90.12- - - Çadırlık mensucat
Gtip No5408.10.00.90.19- - - Diğerleri
Gtip No5408.21- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5408.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.21.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.21.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.21.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.21.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.22- - Boyanmış :
Gtip No5408.22.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.22.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.22.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.22.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.22.10.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5408.22.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.22.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.22.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.22.90.90.13- - - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.22.90.90.19- - - - - Diğerleri
Gtip No5408.23- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5408.23.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.23.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.23.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.23.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.23.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.24- - Baskılı :
Gtip No5408.24.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.24.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.24.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.24.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.31- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
Gtip No5408.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.31.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.31.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.31.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.31.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.32- - Boyanmış :
Gtip No5408.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.32.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.32.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.32.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.32.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.33- - Farklı renkteki ipliklerden :
Gtip No5408.33.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.33.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.33.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.33.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
Gtip No5408.33.00.90.19- - - - Diğerleri
Gtip No5408.34- - Baskılı :
Gtip No5408.34.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
Gtip No5408.34.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
Gtip No5408.34.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
Gtip No5408.34.00.90.19- - - - Diğerleri


Etiketler: fasıl 54 nedir | gtip no 5401 nedir | gtip no 5402 | gtip no 5403 |
gtip no 5404 | gtip 5406 | gtip no 5407 | gtip no 5408
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence