TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Türkiye'nin Arjantin'den İthal Ettiği Ürünler

Etiketler:Arjantin'den ithal ürün ve hizmetler,Türkiye'nin Arjantin'den 2013 yılında ithal ettiği ürünler,
Arjantin'den ne ithal edilir,Arjantin'in ihrac ürünleri

Türkiye'nin 2013 Yılında Arjantin'den İthal Ettiği Ürünler


Gtip Kodu 230400000000 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar

Gtip Kodu 120190000000 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın); tohumluk olmayan

Gtip Kodu 870421910000 Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar (silindir hac.=<2500 cm3="" br="">
Gtip Kodu 240120350000 Tütün; gölgede kurutulmuş, açık renkli (sapları tamamen veya kısmen koparılmış, damarı çıkarılmış)

Gtip Kodu 510529000000 Diğer yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler

Gtip Kodu 350300101000  Jelatin 

Gtip Kodu  120242000010 Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın):Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)

Gtip Kodu 071320000019 Nohut; kabuksuz (kuru) diğer

Gtip Kodu 071333900000 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) kabuksuz (kuru) diğer

Gtip Kodu 230800900000 Tarifenin başka yerinde olmayan diğer bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler

Gtip Kodu 320110000000 Kebrako hülasası

Gtip Kodu 100630960000 Pirinç (uzun taneli, diğer, tam değirmenden geçirilmiş,uzunluk/genişlik oranı 2'den büyük fakat 3'ten küçük olanlar)

Gtip Kodu 200811910010  Yer fıstığı : Net muhtevası 1 kg.ı geçen ambalajlarda olanlar :İnce zarı alınmış olanlar

Gtip Kodu 540219002912 Naylon ve diğer poliamidden;(dikiş hariç) yüksek mukavemetli,(dtex>660)parekende olmayan

Gtip Kodu 151521900000 Mısır yağı ve fraksiyonları; ham, diğer

Gtip Kodu 510521000000 Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler; yığın halinde taranmış

Gtip Kodu 720299800000 Diğer ferro-alyajlar

Gtip Kodu 430219150000 Kunduz, misk sıçanı veya tilkinin bütün halindeki dabaklanmış veya aprelenmiş kürkleri (birleştirilmemiş)

Gtip Kodu 510539000000 Diğer ince hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)

Gtip Kodu 410791100000 Sığır ve at derilerinden taban köselesi; sırçalı, parçalanmamış, kenarlar dahil


DİĞER KONULAR: 
Yorumlar - Yorum Yaz