İngiltere Potansiyel Tarım Ve Sanayi Ürünleri İhracatımız

İNGİLTERE'YE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI
 • Kesme Çiçek

  • İngiltere dünya kesme çiçek ithalatında ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizin İngiltere’ye yönelik ihracatında ilk sırada karanfil yer alırken, İngiltere dünya karanfil ithalatında ilk sırada yer
  • almaktadır.İngilizler gerek ev dekorasyonunda gerekse hediye olarak çiçek almayı sevmektedirler. Son yıllarda farklı çiçeklerden oluşan buketlerin tüketimi artmıştır. Tek çiçekten oluşan buketler ise
  • genellikle ev dekorasyonunda kullanılmak üzere tüketicilerin kendileri tarafından satın alınmaktadır. İngiliz Pazarda en çok tercih edilen çiçekler krizantem, karanfil, gül ve frezya iken lilyuma yönelik
  • talepte artmaktadır. Renk tercihleri ise genellikle mevsime göre değişmektedir. Sonbahar ve kış aylarında kırmız vb. sıcak renkler tercih edilirken, yazın ve ilkbaharda ise açık sarı ve pembe vb.
  • renklerkullanılmaktadır.
  • İngiltere’de kadınlar erkeklere göre daha çok çiçek satın almaktadır, erkekler hediye verme amacıyla satın alırken kadınlar kendileri için çiçek alabilmektedirler. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Noel çiçek
  • satışları çiçek satışlarının en yüksek olduğu dönemler iken diğer zamanlarda çiçek satışları en çok cuma ve cumartesi günleri gerçekleşmektedir. Tüketiciler çiçek satın alırken aldıkları buketinin uzun süre
   dayanmasını ve taze gözükmesini istemektedirler. İngiltere’de kesme çiçeklerin satışı genellikle toptancı pazarları veya ithalatçı toptancılar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Nihai tüketiciye satışlarda
   süpermarketlerin payı artmıştır. Bu nedenle büyük süpermarket zincirlerinin ürünlerin tedarik sürecindeki etkisi de artmaktadır. Son dönemlerde İngilizler ithal ürünlerde mevcut bulunan karbon miktarı ile
   ilgili endişeleri nedeniyle daha çok yerel çiçek satın almak istemektedirler. Bunu desteklemek için İngiltere’de “Home Grown” etiketi çıkartılmıştır. İngiltere’ye ihracat yapmak isteyen firmalarımız bu konuya
   dikkat etmelidirler. İngiltere’nin dünya kesme çiçek pazarında sahip olduğu pay ve yaşam tarzlarında çiçek tüketiminin önemli yere sahip olması nedeniyle kesme çiçek sektörümüz açısından önemli bir
   pazardır. Bu ülkeye yönelik kesme çiçek ihracatımızda ürün çeşitlendirmesine gitmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. 
  • Kuru Meyveler

   İngiltere önemli bir kuru meyve ithalatçısı ülkedir. Türkiye her iki ürün grubunda da İngiltere’nin en önemli tedarikçisi konumdadır.İngiltere’nin kuru üzüm ithalatının yaklaşık % 51’ini, kuru kayısı ithalatının ise yaklaşık % 81’ini Türkiye’den gerçekleştirmektedir.

   İngiltere kuru meyve ihracatımızda önemli pazarlarımız arasında bulunmakta ve özellikle İngiltere’nin unlu mamuller sanayindeki gelişmelerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde sahip olduğu potansiyeli artırması beklenmektedir. İngiltere’de yaşayan etnik nüfusun artmakta olmasının da kuru meyveler pazarı açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Firmalarımızın ülkede mevcut bulunan sağlık ile ilgili düzenlemelere dikkat etmesi ihracatımız açısından büyük önem taşımaktadır. İngiliz tüketiciler giderek daha fazla oranda bu tip düzenlemelere ve etik ticaret uygulamalarına önem verir hale gelmiştir. Pazarda giderek artan sağlıklı beslenme bilinci çerçevesinde kuru meyvelerin çerezlik olarak tüketimini artırıcı girişimlerde bulunulmasının pazarın daha da büyümesi açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
    

  • Meyve Suyu

   İngiltere’nin meyve suyu ithalatının  önemi kısmı Belçika, İspanya, Hollanda Almanya ve Brezilya’dan gerçekleştirilmektedir. İngiltere’nin meyve suyu ithalatı ürün bazında incelendiğinde ilk sırada portakal ikinci sırada ise elma suyunun olduğu görülmektedir. Türkiye’nin İngiltere’ye yönelik meyve suyu ihracatında ise ilk sırada elma suyu bulunmaktadır.

   İngiliz tüketiciler beslenme alışkanlıklarında önemli bir yeri olan meyve suyu kullanımının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir. İngilizlerin küçük yaşlardan itibaren meyve suyu içmeye alışması da pazarı olumlu yönde etkileyen bir faktördür. Pazarda önemli payı olan firmalar ise Tropicana, Coca-Cola, Britvic, Princess ve Del Monte’dir. Ayrıca private label’ın da payını artırması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde tüketicilerin yaşanan krize bağlı olarak daha düşük fiyatlı ürünlere yönelmesi beklenmektedir. Pazarda en çok portakal ve elma suyu tercih edilmektedir. Pazarda % 100 konsantre ürünlere olan talep artmaktadır ayrıca farklı meyve sularının karışımlarına olan ilgi de yükselmektedir. İngiltere meyve suyu tüketimi açısından önemli bir pazardır ve mevcut potansiyelin firmalarımız tarafından daha iyi değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

    

  • Sert Kabuklu Meyveler

   İşlenmiş Fındık

   İngiltere işlenmiş sert kabuklu meyve ithalatının en önemli ürünü işlenmiş fındık olup, ithalatı ülkemizden karşılanmaktadır. ABD ise ithalatta ikinci sırayı almaktadır ve bu ülkenin ihracatı kavrulmuş fıstık ve bademden oluşmaktadır.

   Ülkede obezite oranının yükselmesi ve tüketiciler arasında göreceli olarak daha sağlıklı olarak kabul edilen ürünlerin popülaritesi artmıştır. Sert kabuklu meyvelerin perakende satışları ekonomik krize karşın 2009 yılında düşüş göstermemiştir ve diğer taraftan hükümet tarafından başlatılan sağlıklı beslenme kampanyası sektörü olumlu yönde etkilemektedir. Sağlıklı atışmalık (snack bar) ürünlerin tüketimi artmış olup, bu çerçevede bu ürünlerde daha fazla fındık kullanılması için tanıtımın önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle yüksek gelir grubuna yönelik üretilen ürünlerin perakende satışları geçtiğimiz yıl artmaya devam etmiştir. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde devam edeceği öngörülmektedir. İşlenmiş fındık ihracatımız açısından İngiltere’nin sahip olduğu önemi devam ettireceği ve pazarda yeni fırsatların oluşacağı düşünülmektedir.
    

  • Yaş Meyve Sebze

   İngiltere yaş meyve sebze ithalatında AB ülkeleri arasında önemli paya sahiptir. İngiltere’de yaş meyve sebze tüketimi artmaktadır. Diğer taraftan üretim de artmaktadır fakat özellikle meyve sektöründeki üretim miktarı talebi karşılamada yetersiz kaldığından dolayı İngiltere ithalata bağımlı durumdadır. Ülkede yürütülmekte olan ve yaş meyve sebze tüketimini özendiren “Five a Day” kampanyası ile İngilizlerin sağlıklı beslenme konusunda tüketici farkındalığının yüksek bir düzeyde bulunması sektörü olumlu yönde etkilemektedir. İngilizlerin en çok tükettiği meyvelerin başında elma, muz, çilek ve böğürtlen gibi yumuşak meyveler gelmektedir. Bununla birlikte hem ülkedeki etnik köken sayısında yaşanan artış hem de İngilizlerin yeni tatlara açık bir toplum olması nedeniyle tropik meyvelerin (özellikle ananas ve mango) tüketimi de artmaktadır. Pazarda ayrıca önceden kesilmiş ve paketlenmiş meyve ve sebzelerin satışı da artmaktadır ve bu sektörün daha da büyümesi beklenmektedir. Paketlenmiş meyve sektörü daha çok gelir düzeyi yüksek kesime hitap etmektedir ve bu nedenle krizden de az etkilenmiştir. İngiltere’de organik ürünlere yönelik talepte artmaktadır. İngiltere ayrıca muz, ananas ve diğer bazı tropik meyvelerde önemli miktarda re-export gerçekleştirmektedir. Re-export ürünler büyük oranda İrlanda’ya gitmektedir. 

   Ülkemizin İngiltere’ye yönelik ithalatındaki başlıca meyveler kiraz, satsuma ve limondur. İngiltere’nin sahip olduğu pazar özellikleri itibariyle önümüzdeki dönemde yaş meyve sebze ihracatçılarımız açısından önemli potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. İngiltere’ye ürün satmak isteyen firmalarımızın pazarda yerleşik bulunan acenta/distribütör ile çalışmalarının kendilerine yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca ihracatçı firmalarımızın paketlemeye önem vermeleri faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra sağlık ile ilgili düzenlemeler de firmalarımız tarafından azami ölçüde dikkat edilmesi gereken bir husustur. İngiltere’ye yönelik ihracatımızda ürün çeşitlendirmesine gitmemiz ve giderek büyümekte olan paketli meyve sebze ile organik ürün sektörlerini de değerlendirmemiz gerektiği düşünülmektedir.

  • Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz

  • Altın Mücevherat

   ALTIN MÜCEVHER
   İngiltere takı pazar büyüklüğü açısından AB ülkeleri arasında en büyük 3. pazar konumundadır. Pazarın büyüklüğünün yaklaşık 4 milyon ? olduğu tahmin edilmektedir. Yaşanan kriz son dönemde takı satışlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Pazardaki satışların % 87,2’si değerli mücevherattan oluşmaktadır. Kişi başına takıya yapılan harcama ise 62,4 € iken AB’nde aynı miktar 47,2 €’dur.
    

   İngilizler takıya bir yatırım aracından çok moda aksesuarı olarak yaklaşmaktadır. Son dönemlerde imitasyon takılar, değerli mücevherata alternatif oluşturmaktadır. Değerli mücevheratın toplam satışlardaki payı halen oldukça yüksek olmakla birlikte gerilemektedir. Pazarda ağırlıklı olarak altın mücevherat tüketilmektedir. Tercih edilen karat ise 14 ve 18’dir. Beyaz altına olan talepte giderek artmaktadır.
   İngiltere mücevher pazarı olgun ve çok bölümlü bir pazardır. Göçmen sayısının artmakta olması ve çok farklı ülkelerden kişilerin İngiltere’ye geliyor olması da pazarın farklı bölümlerden oluşmasına katkı sağlamaktadır. Pazarda farklı tasarımlara sahip ve rekabetçi fiyatların olması başarıyı etkileyen faktörlerdendir. Modayı takip etmekte olan çalışan kadınların yaşanan krize bağlı olarak önümüzdeki dönemde az fakat daha iyi ürünler satın alması beklenmektedir. Ayrıca 40-50 yaş arası nüfusun önümüzdeki dönemde hem sayısının artması hem de bu pazar bölümünün sahip oldukları ekonomik koşullara bağlı olarak taleplerini artırmaları beklenmektedir.
   İngiltere eski bir geçmişi olan, kalite,güvenilirlilik ve istikrar açılarından üne sahip bir mücevher sektörüne sahiptir. Sektör rekabet edebilmek için son yıllarda yüksek kaliteli ve el işi ürünlere yönelmiştir. Sektör ağırlıklı olarak küçük firmalardan ve atölyelerden oluşmaktadır.
   Pazarın olgun bir yapıya sahip olması pazara girmek isteyen firmaları yeni pazar bölümleri aramaya yöneltmektedir. Pazarda henüz erkek, genç, çocuk, bebeklere yönelik pazar bölümlerinde boşluk bulunmaktadır.
   İngiltere oldukça rekabetçi ve uluslararası bir çok firmanın faaliyet gösterdiği bir mücevher pazarına sahiptir. Bu nedenle bir pazar bölümünü hedefleyerek, onların isteklerine, satın alma alışkanlıklarına uygun ürünler sunmak ve ürünün sunumunu, tanıtımını yine bu pazar bölümüne göre uyarlamanın başarılı olmak açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. İngiltere son dönemde tasarımlarını, koleksiyonlarını geliştiren ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık veren ihracatçılarımız açısından önemli bir pazardır.

    

  • Ayakkabı

   İngiltere’de ayakkabı pazarının büyüklüğünün 2011 yılında 10,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışlardaki düşmenin yaşanan ekonomik krizden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu dönemde tüketiciler önceliği gıda vb. temel ihtiyaçlarına vermiştir. Bu nedenle ayakkabı alımlarında önemli bir faktör olan modanın takibi vb. nedenler ikinci planda kalmıştır.

   Diğer taraftan tüketiciler kalite ve stilden çok maliyet ve fonksiyonellik gibi unsurları ön plana çıkarmaya başlamıştır. Bu da yine yaşanan ekonomik kriz ile bağlantılıdır. Tüketiciler artık istediklerinden çok ihtiyaç duydukları ayakkabıyı almaya başlamışlardır. Bu süreçte satın alımda dikkat ettikleri unsurlardan biri ayakkabının dayanıklı olması ve daha uzun süre kullanılabilmesidir. Söz konusu ortamdan en az etkilenen alt sektör ise çocuk ayakkabılarıdır. Çünkü bu pazardaki alımlar ebeveynler tarafından ihtiyaçlar kapsamında yapılmaktadır.

   Pazardaki dağıtım kanalları incelendiğinde ise satışların büyük kısmının halen ayakkabı mağazalarında yapıldığı görülmektedir. Diğer taraftan pazarda perakende sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak gıda ürünleri satan süpermarketlerde ayakkabı satışlarına başlamışlardır. Internetin payı da ayakkabı satışlarında artmaktadır. Ayrıca pazarda private labellerin payı da artmaktadır.

   Pazardaki önemli firmalar ise şu şekildedir; C&J Clark International, Stylo Plc., New Look Group, Stead & Simpson Ltd, Marks and Spencer Plc., Next Plc. ve Nike.

   İngiltere bir çok uluslararası markanın yer aldığı rekabetçi bir pazardır. Pazarın doyum noktasına ulaşmış ve bir çok pazar bölümünden oluştuğu söylenebilir. Ülkede yaşayan bir çok etnik köken grubunun bulunması pazarı daha da bölümlü hale getirmektedir. Pazarda gençler daha çök görünümlerine dikkat ederken, orta yaş ve üstü grup ise rahatlığı ön plana çıkarmaktadır. Yaşanan krize rağmen yine de moda ayakkabı alımlarındaki önemli faktörlerden biridir. Pazardaki moda trendlerini takip etmek için kullanılabilecek web sayfalarından biri ise http://girldir.com’dur.

   Pazardaki üreticiler üretimlerini diğer ülkelere doğru kaydırmaktadır. Bu ülkelerin başında is Çin, Hindistan ve Vietnam gibi düşük maliyetler üretim yapabilen yerler gelmektedir. Pazardaki alıcılar için hızlı teslimat, modadaki değişikliklere hızla uyum sağlayabilme, esnek üretim olanakları karar aşamasında etkili olmaktadır. Perakendeciler kendilerine uygun fiyatla, rahat ve iyi bir tasarıma sahip ürünler sağlayabilecek firmalar ile çalışmak istemektedirler.

   Pazarda başarılı olmak için firmalarımızın kendilerine hedef bir pazar bölümü belirleyerek, o müşteri grubunun isteklerini, alım alışkanlıklarını, tanıtım amacıyla o gruba yönelik kullanabilecekleri dergi, gazete vb. materyali incelemelerinde ve ürünlerini onlara yönelik olarak tasarlamalarında fayda bulunmaktadır.
    

  • Beyaz Eşya

   İngiltere’de beyaz eşya pazarının büyüklüğünün 2011 yılında 6,2 milyar avro’ya ulaşması beklenmektedir. Pazardaki payı olan başlıca firmalar ise; Indesit (%18), Electrolux (% 11,3), BSH (Bosch) Home Appliances (% 8,8), Arçelik (%7,8) ve Whirlpool (% 4,8)’dur.
   İngiltere’de bazı bölgeler hariç (Londra), ev fiyatları düşmektedir. Kredi oranları arttığı halde, ev fiyatlarının düşmesinin özellikle ilk kez ev almayı düşünenlerin piyasaya girmesine yardımcı olması beklenmektedir. Diğer taraftan ailelerinden ayrılarak ayrı yaşamaya başlayan kişi sayısı da giderek artmaktadır. Yeni ev alımları ve kişilerin kendilerine ayrı ev açmaları beyaz eşya satışlarını etkilemektedir. Pazarı olumlu yönde etkileyen diğer bir unsur ise ülkeye gelen göçmen sayısındaki artıştır.
   İngiltere pazarında beyaz eşya fiyatları son dönemlerde düşmektedir. Buna rağmen, mevcut ekonomik koşullarda beyaz eşya alımının ikinci plana düşmesi nedeniyle düşük gelir grubunun bir süreliğine piyasanın dışında kalması beklenmektedir. Bununla birlikte uygun fiyatlı ürünler de pazarda yer almaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde pazarda daralma yaşanması olasıdır. Pazarı olumlu yönde etkileyen bir unsur ise lüks ürün grubunda kar marjlarının halen yüksek olması ve üst gelir grubunun krizden fazla etkilenmemiş olmasıdır. Pazarın lüks ürün segmentinde genişlemesi beklenebilir.
   Son yıllarda beyaz eşya alımlarında fonksiyonellik yerine yaşam tarzı önemli hale gelmiştir. İngiliz tüketiciler aldıkları beyaz eşyaların yaşam tarzlarını yansıttığını düşünmeye başlamışlardır. Bu eğilimden orta gelir grubu da etkilenmektedir bu nedenle orta düzey gelire sahip olanlar ürün değişikliklerini gereklilikten çok ürünün seviyesini yükseltmek amacıyla yapar hale gelmiştir. Bu da hem pazarı olumlu yönde etkilemekte hem de üreticilerin tasarım, estetik ve yeniliğe önem vermelerini sağlamıştır. Tasarım ve yaşam tarzı arasındaki bağlantının önümüzdeki dönemde de tanıtımlar ile desteklenmesi halinde pazarın gelişmesi beklenebilir. Bu dönemde firmalar reklam kampanyalarında daha çok orta ve üst düzey gelir grubunu hedeflemektedir.
   İngiltere’nin beyaz eşya ihracatçısı firmalarımız açısından önümüzdeki dönemde de sahip olduğu önemi devam ettireceği düşünülmektedir. Bunun nedeni ise pazarın özellikle bazı segmentlerde gelişmesine yönelik beklentilerdir. İngiltere pazarına girmek isteyen firmalarımız pazardaki hedef bölümlerini belirleyerek, her bir bölümün farklı beklentileri ile fiyat yaklaşımları olacağını dikkate alarak satacakları ürünlere, özelliklerine ve tanıtım kampanyalarına karar vermelidirler. Pazarın sahip olduğu özellikler dikkate alındığı takdirde İngiltere’nin beyaz eşya ihracatçılarımıza çeşitli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir. 
    

  • Boru ve Bağlantı Parçaları

     

  • Cam ve Seramik İnşaat Malzemeleri

   CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ
   (SERAMİK KAROLAR)
   İngiltere seramik karolarda AB ülkeleri arasındaki önemli ithalatçılardandır. İngiltere’de son yıllarda evlerde birden fazla banyonun bulunması, İngilizlerin hem banyo hem de mutfak tasarımına önem vermeye başlaması seramik karolara olan talebi de artırmaktadır. Seramik karolar doğal taşlar ile birlikte temiz görünümleri nedeniyle İngiliz tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Önümüzdeki dönemde evlerdeki restorasyon çalışmalarının artacağına yönelik bir beklenti bulunmaktadır. Bu çalışmalarda da banyoların ilk restorasyon yapılacak yerlerden biri olacağı düşünülmektedir. Yine önümüzdeki dönemde İngiltere’de inşa edilecek olan ev sayısında beklenen artış da sektörün talebini olumlu yönde etkileyecektir. Pazarda daha büyük boyutlu karolara yönelik talep artmaktadır. Ayrıca tüketiciler doğal taş görünümüne sahip karoları tercih etmeye başlamışlardır. Duvar karolarının satışları yer karolarına göre oldukça yüksek iken artık yer karolarının tüketimi de hızla artmaya başlamıştır.
   İngiliz üreticiler son yıllarda gelişmekte olan ülkelerden gelen ucuz ürünler ile rekabet edebilmek için pazardaki değişiklikleri yakından takip ederek, teknolojiye yatırım yapmış ve devamlı yenilikler yaparak pazarın üst gelir grubuna hitap etmeye başlamıştır. Ayrıca özellikle diğer Avrupalı üreticiler ile ortaklıklar kurarak pazardaki pozisyonlarını korumaya çalışmışlardır. Bu şekilde hem büyük miktarlarda hem de farklı ve çeşitli ürünü piyasaya sürme sansına sahip olmuşlardır. Buradaki amaç üretim maliyetlerini düşürmektedir.
   İngiltere pazardaki seramik karo talebini ithalat ile karşılayabilmektedir. Ülkede yapılan üretim talebi karşılamaya yeterli olmamaktadır. Ülkede sırsız karo üretimi hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Bu alandaki talep ise tamamen ithalata bağlı olarak karşılanmaktadır. 2010 yılından itibaren pazarda hareketlenme beklenmektedir. İngiltere’de hali hazırda önemli bir paya sahip olan ülkemiz seramik karo sektörünün önümüzdeki dönemde de payını kaybetmemesi ve fiyat rekabetinden uzaklaşabilmesi için pazarı yakından takip etmesi ve pazara yeni ve farklı tasarımlar ile girilmesinin firmalarımızı faydalı olacağı düşünülmektedir.
   Ayrıca bkz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları

    

  • Doğal Taşlar

   İngiltere’de doğal taşın en çok kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü hem doğal taşlar açısından büyük bir pazar hem de İngiliz ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Pazarda doğal işleme sektöründe büyük firmalar faaliyette bulunmaktadır. Doğal taşların ayrıca mezar taşlarında da oldukça kullanılmaktadır. İngiltere’de doğal taşlar eskiden genellikle bina girişlerinde, ofis ve otel lobilerinde kullanılırken artık binaların farklı yerlerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Evlerde artık sadece mutfak ve girişte değil tüm zeminde kullanılabilmektedir. Bunun bir nedeni zemin altında ısıtma sistemlerinin kullanılması diğer bir nedeni ise tüketicilerin halıya alternatif arayışında olmalarıdır. İngilizlerin ev dekorasyonu ile ilgili olarak muhafazakar tercihleri olduğu söylenebilir. bu nedenle beyaz, krem ve bej gibi geleneksel renkler oldukça popülerdir. Diğer taraftan son yıllarda beyaz, siyah, mavi ve gri gibi çeşitli renk kombinasyonları da tasarımlarda tercih edilmeye başlanmıştır. Doğal görünüm de yine tüketiciler arasında moda olan diğer bir eğilimdir.
   Diğer bazı tüketim ürünlerinde olduğu gibi işlenmiş doğal taş sektöründe de tüketiciler etik ticaret konusuna önem vermeye başlamışlardır. Bu nedenle ithalatçı firmalar da ürün satın aldıkları şirketlerdeki koşulları bu kapsamda değerlendirmektedirler.
   İngiltere’de ev fiyatlarının düşüyor olmasının da sektörü olumlu yönde etkilemesi beklenebilir. Ev sahiplerinin bu dönemde kendi evlerini satıp, yeni ev almaya fazla yönelmeyecekleri ve bu nedenle eski evlerde yapılacak olan renovasyon işlerinin artacağı düşünülmektedir. Renovasyon işlerinin artmasının ise doğal taşlara yönelik talebi artıracağı tahmin edilmektedir.
   Pazarın büyüklüğü İngiltere’yi işlenmiş doğal taş sektörümüz açısından önemli hale getirmektedir. İngiliz üreticilerinin hem yaşanan kriz hem de global rekabet nedeniyle zorluk yaşayacağı ve sektörün daha çok ithalata yöneleceği beklenmektedir. Son yıllarda ithalatçıların kendilerine istikrarlı bir şekilde ürün sağlayabilecek olan firmaları tercih etmeye başlamalarının Türk firmalarımızın değerlendirmesi gereken bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak; İngiltere’de başarılı olmak isteyen işlenmiş doğal taş ihracatçılarımızın ülkedeki tüketici, tasarım eğilimlerini takip ederek, ithalatçı firmaların beklentilerini öğrenmeleri ve stratejilerini buna göre belirlemeleri faydalı olacaktır.
   Ayrıca bkz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları
    

  • Elektrikli Makineler ve Kablolar

   İngiltere’nin kablo ve teller ithalatı 2010 yılı için 3,1 milyar dolardır. Türkiye, İngiltere’nin ithalatında % 14 pay ile ilk sırada yer almaktadır. Pazardaki önemli rakiplerimiz ise; Çin (% 11), İtalya (% 7), Almanya (% 7), ABD ve Romanya (% 7)’dır. İngiltere’nin kablo ve teller ithalatındaki başlıca ürünler ise şu şekildedir; diğer elektrik iletkenleri (gerilimi=<80 v="" i="" in="" ta="" tlarda="" kullan="" lan="" kablo="" ba="" lant="" tak="" mlar="" par="" alar="" lm="" olan="" gerilimi:="" 1000="" di="" er="" elektrik="" iletkenleri="" t="" rkiye="" nin="" ngiltere="" ye="" y="" nelik="" ihracat="" ise="" 2010="" l="" 330="" 4="" milyon="" dolard="" r="" hracat="" m="" z="" n="" nemli="" k="" sm="" gerilimi="<80" in-="" 77="" 5="" olu="" turmaktad="" br=""> Ayrıca bkz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları

    

  • Elektronik

   TELEVİZYON ALICILARI 
   Sektörün satışını etkileyen başlıca faktörler ise fiyatlarda yaşanan düşüş, üst düzey ürünlerin satışındaki artış (plazma, lcd) ve dijital formata geçiş sürecidir. HDTV satışları 2008 yılında rekor düzeyde satış gerçekleştirmiştir. Hükümetin 2013 yılı itibariyle analog sinyalinin durdurulması yönündeki kararı dijital televizyonlara geçişi hızlandırmaktadır. Hükümet bazı bölgelerde şimdiden analog sinyali durdurmuştur. Bu nedenle artık birçok perakendeci analog TV stoğu yapmamaktadır.
   Pazarda yer alan firmalar ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir. Sektörde teknoloji devamlı gelişmektedir ve firmalar rekabet edebilmek için her çıkardıkları ürüne yenilikler eklemeye çalışmaktadır. Firmalarımızın önümüzdeki dönemde başarılı olabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve 3 boyutlu yayınlar için gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir. Bu sene düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası ile 2012 yılında Londra’da yapılacak olan olimpiyat oyunlarının özellikle HD televizyon satışlarını olumlu yönde etkilemesi beklenebilir.
    

  • Ev Tekstili

    İngiltere, AB ülkeleri arasında ev tekstil ürünlerine yönelik talep açısından üst sıralarda yer almaktadır. Pazar büyüklüğü nün yaklaşık 24,3 milyar pound olduğu tahmin edilmektedir. İngiltere’de bahse konu ürünlerin üretimi talebi karşılayacak düzeyde olmadığında talep ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye İngiltere’nin ithalatında 4. sırada yer almaktadır. Söz konusu ürünlerde İngiltere’ye yönelik ihracatımız 2010 yılında 71,9 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhracatımız ürün bazında incelediğimizde öne çıkan ürünlerin pamuktan (havlu mensucattan) tuvalet ve mutfak bezleri, pamuktan diğer yatak çarşafları ve pamuktan baskılı yatak çarşafı olduğu görülmektedir.
   Perakende sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler fiyatların daha rekabetçi olmasını ve firmaların geniş bir ürün yelpazesini sunar hale gelmesini sağlamıştır. Ayrıca hane sayısındaki artışa bağlı olarak da ev tekstili ürünlerine yönelik talep artmıştır. Son dönemde yaşanan kriz tüketicileri fiyata daha bağımlı ve harcama yapmaya isteksiz hale getirmiştir. Yeni inşa edilen ev sayısının artması beklenmektedir. Bu durumunda ev tekstili ürünlere olan talebi artıracağı düşünülmektedir.
   Pazarda sektörü etkileyen önemli eğilimler ise etik ticarete yönelik kamuoyunda oluşan olumlu bakış açısı ve organik ürünlere olan talebin artmasıdır. Diğer taraftan dekorasyon dergileri ve TV programları da ev tekstil ürünlerinde modayı belirlemekte ve bu ürünlere olan talebin artmasına katkı sağlamaktadır. İngiliz firmaların son dönemde üretimlerini diğer ülkelere kaydırmaya başlaması da sektörü etkileyen diğer bir faktördür. Pazarda üst gelir düzeyi tasarım ve markaya, alt gelir grubu ise fiyata önem vermektedir.
   İngiltere’de ev tekstili ürünlerine yönelik talebin üretimin çok üzerinde olması, söz konusu ürünlerde kişi başına yapılan harcamanın AB ortalamasının üzerinde olması, hane sayısında beklenen artış bu pazara yönelmek isteyen veya ihracatını artırmak isteyen firmalarımız açısından olumlu gelişmelerdir. İngiliz ithalatçılar kendilerine istikrarlı olarak ürün sağlayabilecek, uygun maliyetli, kaliteli ve zamanında ürün teslimatı yapabilecek olan üreticiler ile çalışmak istemektedirler. Ayrıca potansiyel tedarikçilerinin çalışma koşullarını etik ticaret kapsamında değerlendirmeye başlamışlardır. Bu alanlarda firmalarımızın rakiplerine nazaran avantaj sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Sonuç olarak İngiltere’nin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen özellikler itibariyle önümüzdeki dönemde de belirtilen ürün grubunun ihracatında üzerinde önemle durulması gereken bir pazar olduğu düşünülmektedir.
   Ayrıca bkz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları
    

  • Gemi İnşa Sanayi

   İngiltere’nin gemi inşa sanayi ithalatı 2010 yılı için 2,8 milyar dolardır. Gemi ithalatının % 77’sini yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar oluşturmaktadır. İngiltere’nin söz konusu sektörde ithalat gerçekleştirdiği başlıca ülkeler ise; İtalya, Almanya, Polonya, Hollanda ve Fransa’dır. Türkiye’nin İngiltere’ye gemi inşa sanayi ihracatı 2010 yılında 11,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
   İngiltere’de deniz taşımacılığı oldukça gelişmiştir ve sektör İngiltere’nin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle söz konusu ülkenin denizcilik sektörü Türk gemi inşa sanayine birçok fırsat yaratmaktadır. Nitekim 2009 yılında birçok sektörde ihracatımız azalırken gemi inşa sanayinde ise artmıştır. Yaşanan krizin üst gelir düzeyini fazla etkilememiş olması da sektör açısından avantaj yaratmaktadır. İngiltere’nin önümüzdeki dönemde gemi inşa sanayimizin ihracatındaki payını artırması gerektiği düşünülmektedir.
    

  • Hazır Giyim

   Hemen her perakende sektörü gibi İngiltere’nin hazır giyim sektörü de yaşanan krizden olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İngiltere’nin hazır giyim ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 12 oranında artarak 24,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Pazardaki önemli tedarikçiler ise Çin (% 32), Bangladeş (% 8) Türkiye (% 8), Hindistan (% 7), ve İtalya (% 5),’dır. Ülkemizin 2011 yılında İngiltere’ye yönelik hazır giyim ihracatı 2,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İhraç etmekte olduğumuz başlıca hazır giyim ürünleri ise; örme t-shirt, fanila, kadın/kız çocuk için takım elbise, ceket, çoraplar, örme kazak, süveter kadın/kız çocuk için örme takım elbise, ceket, erkek/erkek çocuk için takım elbise, cekettir.
   İngiltere hazır giyim pazarının büyüklüğünün 2011 yılı itibariyle 39,1 milyar olduğu tahmin edilmektedir. Pazar büyüklüğünün 2012 yılında 39,4 milyar £, 2016 yılında ise 41,1 milyar £ düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
   Son on yılda süpermarketler ve indirimli satış yapan mağazalarda giyim eşyaları satışına yönelmişlerdir. Bu tip mağazaların pazara girmesi fiyat indirimlerinin önem kazanmasına neden olurken, müşterilerin beklentilerini ve dağıtım kanallarının yapısını da etkilemiştir. Diğer taraftan gündelik giyime yönelik ürünlerin satışını da artırmıştır. Fiyatların düşürülmesi ise önemli caddelerde mağazası bulunan perakendeciler kar marjlarını azaltma yoluna giderek müşterilerinin ucuz ürüne yönelik talebini karşılamaya çalışmışlardır. Müşteriler düşük fiyata kaliteden daha fazla önem verir hale gelmiştir. Diğer taraftan internet kullanımının artması ile birlikte süpermarketlerin pazara girişi dağıtım kanallarının yapısında önemli değişikliklere neden olmuştur. Süpermarketlerin pazara girmesi ve insanların tek bir yerden alışveriş yapmaya yönelik talebi süpermarketlerde yer almayan ürün gruplarının diğer ürün grupları ile rekabet etmesini zorlaştırmıştır. Önümüzdeki dönemde bu durumun devam etmesi beklenmektedir. İhracatçılarımız açısından önemli bir nokta ise süpermarketlerin sektöre girmesinin private labelları artırması ve ilerleyen dönemde süpermarketlerin bu tarz marka yaratımına devam edeceğidir. Bununla birlikte kriz döneminin atlatılması ve kişilerin reel gelirlerinin artması durumunda ise müşterilerin ürünlerden beklentilerini yeniden değerlendirmeleri beklenebilir.
   Son yıllarda gündelik giyime yönelik talep devamlı artmıştır. Bu eğilimin nedenleri arasında ise son yıllarda müşterilerin alışkanlıklarında ve demografik özelliklerde yaşanan değişimler gösterilmektedir. Daha çok kişinin evden çalışmaya başlaması ve iş yerlerinde artık daha rahat kıyafetlerin kullanılmaya başlanması resmi giyime olan talebi azaltmıştır. Diğer taraftan akşamları dışarı çıkarken de insanlar eskiye göre daha rahat kıyafetler kullanmaya başlamışlardır. Pazarda genç nüfusa hitap eden yeni firmaların ortaya çıkması da bu süreci tetikleyen bir unsur olmuştur. Bu tip firmalar genellikle düşük fiyatlı ürünlerini diğer ülkelerde ürettirmektedir. Medyanın bu tip yaşam tarzına sürekli olarak destek vermesi nedeniyle de önümüzdeki dönemde gündelik kıyafetlere yönelik eğilimin devam etmesi beklenmektedir.
   Pazarda son yıllarda gözlenen başka bir eğilim ise alınan kıyafetin fonksiyonel olmasının stil, tasarım, moda ve hatta bazen kalite gibi alımı etkileyen çeşitli unsurların önüne geçmesidir. Bunda da kişilerin gelir düzeyinde yaşanan gerilemenin etkisi olmuştur. Pazarda bir çok uluslararası firma faaliyet göstermektedir. İngiltere hazır giyim pazarındaki önemli firmalar ve payları ise şu şekildedir; Next (% 6,7), Marks and Spencer (% 6,4), Asda Stores (% 5,8), Primark Stores (% 4,1), New Look (% 3,2), Arcadia (% 3).
   Yaşanan kriz İngiliz tüketicilerin giyim alım alışkanlıklarında ciddi değişikliklere yol açmıştır. diğer taraftan krizin etkisinin yavaşlaması ve ekonominin düzelmeye başlaması ile bu alışkanlıklarda değişimin yaşanabileceği düşünülmektedir. Pazarda perakende sektörü açısından iyileşmenin 2013 yılı itibariyle başlaması bundan önceki dönemlerde ise sınırlı kalması beklenmektedir. Pazara yönelik kararlar alınırken mevcut koşullarının firmalarımız tarafından değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. Kriz ile pazar daralıyor gözükse de uygun fiyatla, kaliteli ve müşteri isteklerine uygun ürünlerle pazara girilebilmesi halinde önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak fırsatlardan yararlanılabileceği düşünülmektedir. Pazara girerken tanıtım boyutunun geri planda bırakılmaması önemlidir. İngiltere’nin hazır giyim sektörümüz açısından sahip olduğu önemin önümüzdeki dönemde de devam edeceği düşünülmektedir. 
    

  • Isıtma, Soğutma, Havalandırma

   Isıtma ve soğutma cihazları sektörü ağırlıklı olarak hava koşulları/enerji fiyatları ile bağlantılıdır. Ayrıca yeni yapılan inşaat sayısı sektör satışlarını etkilemektedir. Sektörün talebini etkileyen başka bir unsur ise tüketicilerin enerji kullanımı konusunda daha bilinçli hale gelmeleridir. Bu nedenle firmalar tüketicilerin çevre ile ilgili tereddütlerini azaltmak üzere çevre dostu ürünlerin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını artırmışlardır. Son yıllarda evlerdeki izolasyon altyapısı da tüketiciler tarafından geliştirilmektedir. Diğer taraftan mevcut ekonomik koşullar nedeniyle daha uygun fiyatlı olan Uzak Doğu ürünleri piyasaya girmiştir. Bu tip ürünler genellikle pazarın alt gelir grubuna hitap etmektedir.
   Pazarda ısıtma sistemleri alanında pazar payı yüksek olan firmalar sırasıyla GDC Retail (% 21,8), De’Longhi (% 14,8), Argos (% 9,7), B&Q (% 7,3)’dur. Soğutma sistemleri sektöründeki başlıca firmalar ve pazar payları ise sırasıyla Jarden Corp. (% 15,2), Honeywell (% 8,1), EHS International (% 6,4) ve Argos (% 4,5)’dur. Pazarın genel olarak uygun fiyatla yeni ürünler geliştirebilen uluslararası firmaların hakimiyetinde olduğu söylenebilir.
   Pazarda başarılı olmak isteyen firmalarımızın etkin tamir-bakım sistemleri kurmaları, kısa vade için ekonomik koşulları karşılayabilmesi, orta vadede ürünlerinde yenilik yapabilmesi, tüketicilerin çevre, enerji tasarrufu ve fiyat ile ilgili yaklaşımlarını dikkate alması faydalı olacaktır.
   Ayrıca bkz. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları
    

  • İş ve Maden Makineleri

   İngiltere 2010 yılında 4,4 milyar dolar iş makinesi ithalatı gerçekleştirirken, iş makineleri aksam ve parçaları ithalatı ise 1,7 milyar dolar düzeyindedir. İş makineleri aksam ve parçaları ithalatında ilk sırada Almanya bulunmaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla ABD, İtalya, Fransa, ve Çin takip etmektedir. İngiltere’nin iş makinesi aksam ve parçaları ithalatı ürün bazında incelendiğinde ise ilk sırada ağır iş makinelerinin aksam ve parçalarının olduğu görülmektedir. İngiltere’nin ithalatını gerçekleştirdiği diğer önemli iş makineleri aksam ve parçaları ise delme/ sondaj makinelerinin aksam ve parçalarıdır. Türkiye’nin İngiltere’ye yönelik iş makineleri aksam ve parçaları ihracatı ise 2010 yılı için 47,5 milyon dolardır. İngiltere’ye iş ve maden makineleri ihracatımızın % 75’ini ağır iş makineleri için aksam ve parçalardan oluşmaktadır.
   İngiltere’de önümüzdeki dönemde nüfusun artmasına ve ilgili AB direktiflerine bağlı olarak özellikle su arıtımı altyapısının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek altyapı projeleri, doğal gaz ve petrol boru hatlarına yönelik altyapı çalışmaları, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları çerçevesinde yeni inşaatların yapılması ve inşaat sektöründe önümüzdeki dönemde beklenen gelişmeler nedeniyle İngiltere’nin iş makineleri dolayısıyla bu makinelerin aksam ve parçalarına olan talebin artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle İngiltere’ye söz konusu sektörde ihracat yapmak isteyen firmalarımızın pazarı yakından takip etmesinde fayda bulunmaktadır

    

  • Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

    İngiltere AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra en büyük 3. otomotiv pazarıdır ve otomotiv sanayi açısından yine AB’deki en gelişmiş ülkelerden biridir. Satış rakamının 2011 yılında da 2,2 milyon adet olarak gerçekleşmiş olduğu tahmin edilmektedir.

   İngiltere binek araç satışlarında % 13,8’lik pay ile Ford ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla % 12,2 ile Vauxhall ve % 8,6 ile VW izlemektedir. Ticari araçlarda da ilk sırada % 27,1 pay ile Ford bulunurken yine Vauxhall (% 11,9) ve VW (% 11,3) bu firmayı takip etmektedir. Kamyon satışlarında ilk üç firma ise şu şekildedir; DAF (% 25,4), Mercedes-Benz (% 15,6) ve Scania (% 14,2).

   Araç Üretimi
   İngiltere’de otomotiv sanayi son yıllarda önemli düşüşler yaşamıştır. GM ve Ford gibi iki büyük üretici üretimlerinde daralmaya gitmiş, PSA Peugeot-Citroen pazardan çekilmiş ve MG Rover’ın yaşadığı çöküşten sonra hisselerinin önemli kısmı ise 2005 yılında el değiştirmiştir. Buna rağmen Japon firmaları pazarda yeni otomobil markalarını üretmeye devam etmişlerdir İngiltere’de araç üretimi ise MG Rover’ın çöküşünden sonra yabancı firmaların hakimiyetine girmiştir. Binek araçlarda üretim açısından ilk dört firma ise sırasıyla; Nissan, Mini, Honda ve Toyota’dır.
   Pazardaki binek araç üretimi 2010 yılı itibariyle 1,2 milyon adettir. Binek araç üretiminde ilk sırada 423 bin adet ile Nissan bulunmaktadır. Ticari araç üretiminin % 40,4’ünü ise Opel gerçekleştirmektedir. 

   AB’nin en önemli otomotiv ana ve yan sanayi pazarlarından biri olan bu ülkenin önümüzdeki dönemde firmalarımız açısından sahip olduğu önemi koruyacağı tahmin edilmektedir. Üretimi yabancı firmalar tarafından gerçekleştirilen İngiltere’de yan sanayinin de fiyatlar nedeniyle rekabette zorlanmasının ve otomotiv ve yan sanayimiz açısından önemli fırsatlar yaratacağı düşünülmektedir.
    


etiketler: ingiltere ye ihracat,ingiltere ye tarım ürünleri ihracatı ,İngiltere ye Sanayi ürünleri ihracatı,  ingiltere ye kesme çiçek ihracatı ,ingiltere kuru meyve ihracatı,ingiltere ye ayakkabı ihracatı ,İngiltere ye doğal taşlar ihracatı ,İngiltere ye ne ihrac edilir
Yorumlar - Yorum Yaz